Tjänster

Sjötransporter
Med hjälp av färjan Granat kan vi lasta upp mot 100 ton på en yta som är 36 x 8 meter. Med den 6 meter långa klaffen och ett djupgående på endast 3 meter kan färjan komma in på grunt vatten. 
Granat gör ca 10 knop. 

Vid speciella ändamål använder vi oss av våra pontoner. Den största är 18 x 8 meter och kan lasta upp mot 23 ton. Den mindre är 6 x 4 meter och kan lasta upp mot 6 ton, den är även utrustad med kran som lyfter ca 1,5 ton. 
 

Sjökabeläggning 
Sedan 1961 har Elektrofors arbetat med sjökabelläggning, upptagning och reparationer runtom i Sverige, från Umeå i norr till Karlskrona i söder men till  största del i Stockholms skärgård. Med flera års erfarenhet har vi mycket kunskap och specialverktyg för att utföra jobben men hög kvalité. 
 

Bärgningsarbeten 

Dykarbeten 

Scakt